Huisregels en voorwaarden Groede Podium

 
TOEGANG
Het terrein is gratis toegankelijk voor bezoekers van alle leeftijden. Voor de activiteiten geldt een geldig deelnamebewijs dat te koop is via www.groedepodium.nl.
 
Het betreden van het terrein is op eigen risico; de organisatie is niet aansprakelijk voor materiële en/of immateriële schade van een bezoeker in welke vorm dan ook.
Wij tolereren geen bezit (en/of onder invloed zijn) van drugs, agressiviteit of intimidatie. Medewerkers zijn bevoegd om personen de toegang te weigeren.
 
Wij vragen u uw verantwoordelijkheid te nemen rondom het Coronavirus en het park niet te bezoeken bij:
verkoudheid – en/of griepklachten, bij koorts en/of benauwdheidsklachten van een gezinslid/huisgenoot.
indien u het nieuwe coronavirus heeft gehad en dit is de afgelopen 7 dagen vastgesteld (in een lab).
indien bij een gezinslid/huisgenoot het coronavirus is vastgesteld en er in de afgelopen 14 dagen contact is geweest terwijl er nog klachten waren.
indien u in thuisisolatie bent omdat er direct contact is geweest met iemand waarbij het coronavirus is vastgesteld.
In het park en in de horeca, dient iedereen zich aan de geldende coronamaatregelen te houden. Help elkaar en denk aan de 1,5 meter afstand (boven 18 jaar.) 
  
TOEGANGSBEWIJS
Een ticket is geldig indien het (volledig) verschuldigde bedrag voldaan is.
De deelnemer dient het ticket digitaal of op papier mee te nemen.
Na het ontvangen van de betaling bestaat er geen mogelijkheid meer tot restitutie.
Tickets zijn strikt persoonlijk en mogen niet overgedragen worden aan derden.
Mocht de activiteit vanwege externe omstandigheden, zoals extreme weersomstandigheden of het coronavirus, niet plaats kunnen vinden, dan zal er gekeken worden naar een passende oplossing. De organisatie beslist over het aflassen en de mogelijkheid tot resitutie.
Bij de aankoop van uw ticket hebben we uw gegevens ontvangen. Deze kunnen gebruikt worden indien de organisatie dit noodzakelijk acht.
 
BEELDMATERIAAL
Door het betreden van Speel- en Bunkerpark Groede Podium geef je toestemming om op het terrein gemaakte foto’s en/of video’s te gebruiken voor publicatie- en promotie doeleinden.
Het is op het terrein toegestaan foto’s en video opnames voor privé gebruik te maken. Zonder de toestemming van de organisatie is commercieel / professioneel gebruik hiervan echter niet toegestaan.
Het gebruik van logo’s, beeldmerken en/of reclame zijn alleen toegestaan in overleg met de organisatie van het Hoofdkwartier te Groede Podium.
 
ETEN & DRINKEN
We hebben alles voor je geregeld. Eigen drank en eten meenemen is dus niet nodig en staan we ook niet toe.
We schenken alleen alcohol aan mensen boven de 18 jaar. Er kan worden gevraagd om je legitimatie aan de bar.
Hard- en softdrugs zijn niet toegelaten.
 
AFVAL
Laten we met elkaar het terrein schoonhouden. Gooi afval in de daarvoor bestemde afvalbakken.
 
HULP
Kind kwijt? Meld je dan in het Hoofdkwartier. 

In situaties waar de huisregels en voorwaarden niet in voorzien, beslist de organisatie over mogelijk te nemen maatregelen. De beslissing van de organisatie hieromtrent is bindend.