Openbaar wifi netwerk - Disclaimer

Bij Groede Podium kan je gebruikmaken van een openbaar wifi netwerk. Om gebruik te kunnen maken van het WiFi netwerk moet je de voorwaarden voor draadloos internet van Groede Podium accepteren. Deze disclaimer verschijnt op je scherm zodra je verbinding zoekt met onze server.


Voorwaarden voor openbaar wifi netwerk 

  • Groede Podium biedt geen ondersteuning bij het opzetten van een verbinding op apparaten van derden. Raadpleeg hiervoor de handleiding van je apparatuur.
  • Er is geen vast limiet gesteld op de hoeveelheid data die mag worden verstuurd en ontvangen. Groede Podium kan wel ingrijpen als er significant meer dataverkeer wordt gebruikt dan gemiddeld voor één gebruiker te verwachten valt. Groede Podium houdt het recht om voor deze of andere redenen de verbinding met de gebruiker te blokkeren.
  • Groede Podium neemt geen verantwoordelijkheid voor de informatie die door de gebruiker geplaatst is op een server of gepubliceerd is op internet. De gebruiker is geheel verantwoordelijk voor de informatie die op de server/internet geplaatst wordt. De inhoud en strekking van de tekst en afbeeldingen mogen in geen geval pornografisch, discriminerend of anderszins aanstootgevend zijn. 
  • Groede Podium kan de gebruiker die handelt in strijd met zijn of haar verplichtingen uit deze voorwaarden aansprakelijk stellen voor alle daaruit voor Groede Podium voortvloeiende schade.
  • De gebruiker verklaart Groede Podium nooit verantwoordelijk te stellen voor eventuele uitval van het internet, netwerk en/of verlies van data door technische of andere storingen.
  • Groede Podium neemt geen verantwoordelijkheid voor de veiligheid van apparatuur, configuraties, verwijderingen van de beveiliging of wijzigingen aan bestanden als gevolg van het gebruik van het draadloze netwerk.
  • Een WiFi netwerk is minder goed beveiligd, zorg dus zelf voor een goede virusscanner en firewall. Groede Podium kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies aan informatie of schade aan de laptop of andere apparatuur als gevolg van het gebruik van het WiFi-netwerk.
  • Groede Podium heeft het recht het draadloos netwerk op ieder gegeven moment te deactiveren, bijvoorbeeld om onderhoud te verrichten.