Atlantikwall

Nadat de Verenigde Staten in 1941 de oorlog verklaarde aan Nazi Duitsland en de Duitse opmars in het Oosten minder voorspoedig verliep, werd in 1941 een begin gemaakt met de bouw van de Atlantikwall. Na de mislukte Slag om Dieppe (F) of Operatie Jubilee werd de bouw van deze Duitse verdedigingslinie langs de Europese kust in augustus 1942 versneld.

Aan de Catsweg in de Proostpolder bij Groede werd in 1942 door de Duitse bezetter een stuk land van de familie Dees onteigend. In datzelfde jaar werd hierop een artillerie-opstelling, Stützpunkt, gebouwd en werd Groede onderdeel van de Atlantikwall. Deze verdedigingslinie bestond uit bunkers, kanonnen en mijnenvelden en liep van het uiterste noorden van Noorwegen tot en met de Frans/Spaanse grens. Langs deze hele kust werden stellingen en bunkers gebouwd. Zo ook op het stuk land aan de Proostpolder. In 1943 werd hier begonnen met de bunkerbouw.

Stützpunkt Groede

De verdedigingswerken waren geconcentreerd op strategische punten zoals de kustlijn, riviermondingen en de monding van de Schelde. Op afstand van de kust werd de linie verbonden met tankversperringen, mijnenvelden en ondersteuningsposten zoals het Stützpunkt in Groede. Stützpunkt Groede, nu beter bekend als Groede Podium, was de basis van een Duitse artillerie-eenheid die de beschikking had over vijf kanonnen met ieder een bereik van wel 18 kilometer!

Rode Kruis dorp

Wie het pittoreske dorpje Groede binnenrijdt, wordt verrast door de volledig onbeschadigde dorpskern met een fraaie kerk en kerkplein. Hoe dat komt? Tijdens Operatie Switchback hadden Duitse troepen aan de kerk grote Rode kruis-vlaggen opgehangen. De strijdende partijen hadden afgesproken er niet te vechten en gewonden op te vangen.